فهرست بستن

برگزاری وبینارهای آموزشی توسط سرگروه‌های آموزشی متوسطه استان

از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و همزمان با شیوع ویروس کرونا تعداد ۱۱۴ وبینار تخصصی توسط سرگروه‌های آموزشی متوسطه استان و مولفین کتب درسی در بستر نرم افزار «آدوبی کانکت» برگزار گردید.